Urząd
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Audyt wewnętrzny
Gmina Inowrocław - Audyt wewnętrzny
  1. badanie systemów zarządzania i kontroli w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy w oparciu o roczny plan audytu;
  2. ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami wewnętrznymi;
  3. ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli;
  4. sprawdzanie wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu;
  5. prowadzenie akt bieżących i akt stałych dotyczących przebiegu i wyników audytu wewnętrznego oraz obszarów ryzyka;
  6. dokonywanie okresowej oceny stanu kontroli zarządczej.

 

Audytor wewnętrzny
Mariusz Jakubowski
tel.: 52 355 58 66
e-mail: mariusz.jakubowski@gminainowroclaw.eu
 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę