Urząd
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Wydział Infrastruktury
Gmina Inowrocław - Wydział Infrastruktury
 1. prowadzenie spraw z zakresu przygotowania, realizacji i nadzoru inwestycji gminnych i remontów;
 2. prowadzenie spraw z zakresu administrowania i utrzymania dróg gminnych i chodników oraz oświetlenia ulicznego;
 3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, uzgadnianiem zjazdów z dróg gminnych oraz lokalizacji inwestycji od strony dróg gminnych;
 4. prowadzenie spraw związanych z transportem zbiorowym na terenie gminy;
 5. nadzór nad projektami, realizacją i utrzymaniem zieleni na terenie gminy;
 6. współdziałanie z odpowiednimi instytucjami w zakresie zaopatrzenia Gminy w dostawy wody, gazu i energii elektrycznej;
 7. prowadzenie spraw w zakresie remontów, bieżącej konserwacji i utrzymania infrastruktury komunalnej;
 8. współpraca z sołtysami sołectw gminy w zakresie bieżącego utrzymania i napraw infrastruktury komunalnej w sołectwach;
 9. wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 10. opracowywanie planów inwestycyjnych gminy oraz strategii rozwoju Gminy;
 11. współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy;
 12. sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej;
 13. współpraca i nadzór nad Gminnym Zakładem Komunalnym Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu w zakresie spraw realizowanych przez Wydział.

 

Naczelnik
Mariusz Jarzynowski
tel.: 52 355 58 30
e-mail: m.jarzynowski@gminainowroclaw.eu 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę