Mieszkaniec
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Ścieki komunalne
Gmina Inowrocław - Ścieki komunalne

W przypadku braku sieci kanalizacyjnej ścieki komunalne z Państwa nieruchomości należy gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, przeznaczonym do czasowego gromadzenia ścieków lub oczyścić w przydomowej oczyszczalni ścieków.

W pierwszym przypadku objętość tzw. szamba musi uwzględniać ilość osób zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwość jego opróżniania. Nie rzadziej niż raz na kwartał.

Z jego posiadaniem wiążą się obowiązki:
- zgłoszenia Wójtowi Gminy Inowrocław do gminnej ewidencji (POBIERZ WNIOSEK)
- zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Inowrocław na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Spis uprawnionych znajduje się (WYKAZ FIRM)
- zbieranie dowodów wywozu,
- okazanie umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi na prośbę pracowników Gminy Inowrocław,
- regularnego wywozu w sposób zapobiegający przelaniu się zbiornika,
- dokonania zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
- przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej w przypadku jej powstania.

Niedopuszczalne jest odprowadzanie nadmiaru ścieków do środowiska.

Jeśli chodzi o przydomową oczyszczalnię ścieków na potrzeby własne gospodarstwa domowego lub rolnego, w ramach zwykłego korzystania z wód musi ona spełniać łącznie następujące warunki:
- ilość ścieków nie przekracza łącznie 5 m3 na dobę;
- BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesiny ogólnej co najmniej o 50%;
- miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m.

Planowaną eksploatację oczyszczalni należy zgłosić Wójtowi Gminy Inowrocław.

Formularz zgłoszenia jest do pobrania (POBIERZ FORMULARZ).

Właściciele takich instalacji są zobowiązani do zbierania dowodów wywozu i okazania dowodów uiszczania opłat za te usługi na prośbę pracowników Gminy Inowrocław.

Dodatkowo oczyszczalnia podlega zgłoszeniu w P.G.W. Wody Polskie oraz w Starostwie Powiatowym.

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Wykaz firm  
(28 KB / .pdf)
2.
pobierz plik
Zgłoszenie eksploatacji POŚ  
(79 KB / .pdf)
3.
pobierz plik
Zgłoszenie do Gminnej Ewidencji  
(227 KB / .pdf)
 
Na górę