Mieszkaniec
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Usuwanie azbestu
Gmina Inowrocław - Usuwanie azbestu

Wójt Gminy Inowrocław ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Inowrocław na rok 2022.

Zadanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.”

Jednym z warunków dofinasowania jest ujęcie nieruchomości w gminnej inwentaryzacji usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Inowrocław.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w terminie od 2 listopada do dnia 6 grudnia 2021 roku do tutejszego Urzędu Gminy.

Wniosek można złożyć tradycyjną drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław

drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminainowroclaw.eu

w Biurze Obsługi Klienta zlokalizowanym w budynku Urzędu przy ulicy Królowej Jadwigi 43 w Inowrocław, pok. nr 1, (parter).

Wniosek wraz załącznikami można pobrać poniżej lub w tut. Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 1, (parter).

Więcej informacji na temat realizacji programu można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 30, tel. 52 355 58 69.

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę