Aktualności
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Za nami II sesja Rady Gminy
27 maja 2024 r.
Gmina Inowrocław - Za nami II sesja Rady Gminy
fot.: UG Inowrocław
przeglądaj 9 zdjęć

W poniedziałek, 27 maja br. odbyła się II sesja Rady Gminy Inowrocław.

Podczas sesji gminni radni, którzy w komplecie stawili się na obrady, zapoznali się m.in z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną nt. „stanu zaległości podatkowych i umorzeń za 2023 r. - ilość dłużników, kwota zadłużenia, podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty”, a także z oceną zasobów pomocy społecznej jak i z oceną wdrażania strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Inowrocław na lata 2023-2030. Na sesji przedstawione zostały również sprawozdania z działalności Centrum Integracji Społecznej w Łojewie za 2023 r. oraz z realizacji Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez Radę Gminy.

W czasie obrad radni pochylili się też nad projektami uchwał - przegłosowując je - m.in. w sprawie:
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024,
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Inowrocław na lata 2024-2030,
- wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Inowrocław nieruchomości położonych na terenie miejscowości Jaksice (dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Usług Społecznych Gminy Inowrocław - by żyło nam się piękniej"; jednocześnie uchylono wcześniejszą uchwałę w sprawie nabycia innej nieruchomości),
- ustanowienia ogólnodostępności oraz określenia zasad i trybu korzystania z kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Jaksicach, stanowiącego własność Gminy Inowrocław.

Przegłosowano również 4 projekty uchwał, dodanych do porządku obrad, a złożonych przez Wójta Gminy Inowrocław Grzegorza Piątka, w sprawie:
- przystąpienia Gminy Inowrocław do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia  "Salutaris",
- określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Inowrocław na lata 2024-2030,
- odwołania skarbnika Gminy Inowrocław, w związku z wpłynięciem wniosku o rezygnację z funkcji przez Annę Jaworską,
- powołania nowego skarbnika Gminy Inowrocław.
I te projekty zostały przegłosowane przez radnych. Nowym skarbnikiem Gminy została (jednogłośnie) Agnieszka Rybińska, dotychczasowa Zastępca Skarbnika.

Niemal tradycyjnie Rada Gminy podjęła także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2024 oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2024-2033.

Na początku sesji był też czas na sprawozdanie z czynności prowadzonych przez Przewodniczącego RG i Wójta Gminy Inowrocław w okresie między sesyjnym. Grzegorz Piątek przedstawił swój harmonogram spotkań, które odbyły się na przestrzeni minionych niespełna trzech tygodni. Mówił m.in. o spotkaniach z władzami Powiatu Inowrocławskiego w sprawie ewentualnego nabycia nieruchomości w Jaksicach (dot. Centrum Usług Społecznych); o rozliczeniu projektu „Centrum Rodziny"; o pomocy świadczonej przez Gminę pogorzelcom z Łojewa.

Były też wolne wnioski, oświadczenia oraz komunikaty i informacje. Radni i przybyli goście zabierali głos w sprawach oświetlenia ulicznego, wycinki traw na poboczach dróg i zagrażających bezpieczeństwu próchniejących drzew, drożności rowów melioracyjnych, a także komunikacji autobusowej, wielkiej potrzeby szeroko pojętych zabiegów renowacyjnych pałaców w Kruszy Zamkowej i Jaksicach, prawidłowego funkcjonowania stacji podnoszenia ciśnienia wody w Słońsku, umów pracowników świetlic wiejskich oraz pobytu uchodźców przebywających w Kruszy Duchownej.

Na zakończenie sesji, prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Augustyn Korona złożył życzenia wszystkim samorządowcom na okoliczność dzisiejszego święta.

Szczegółowe informacje dotyczące sesji mogą Państwo znaleźć TUTAJ. Natomiast transmisje z obrad dostępne są TUTAJ.

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Gmina Inowrocław - Ogłoszenie o wyłożeniu planu zaopatrzenia w ciepło
27 maja 2024 r.
Nie zabieraj młodych zwierząt z lasu
Gmina Inowrocław - Ogłoszenie o wyłożeniu planu zaopatrzenia w ciepło
27 maja 2024 r.
Dzień Samorządu Terytorialnego
Link QR - Za nami II sesja Rady Gminy
skanuj link
kopiuj link
Pozostałe aktualności
rok
liczba pozycji: 270
Gmina Inowrocław - Spotkanie Wójta i Prezydenta
14 czerwca 2024 r.
Spotkanie Wójta i Prezydenta
Gmina Inowrocław - III SESJA RADY GMINY INOWROCŁAW 17 czerwca 2024 r. o godz. 13:00
14 czerwca 2024 r.
III SESJA RADY GMINY INOWROCŁAW 17 czerwca 2024 r. o godz. 13:00
Kujawski kocyk dla niemowlaka - Gmina Inowrocław
Gmina Inowrocław - Treningi ostrzegania i alarmowania
13 czerwca 2024 r.
Treningi ostrzegania i alarmowania
Gmina Inowrocław - Dzienny Dom Senior + w Żalinowie zaprasza.
11 czerwca 2024 r.
Dzienny Dom Senior + w Żalinowie zaprasza.
Gmina Inowrocław - Zapraszamy na festyn!
11 czerwca 2024 r.
Zapraszamy na festyn!
Gmina Inowrocław - Światowy Dzień Ochrony Środowiska
10 czerwca 2024 r.
Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Gmina Inowrocław - Uwaga burze!!!
8 czerwca 2024 r.
Uwaga burze!!!
Gmina Inowrocław - Ruszyły zapisy na rajd rowerowy! TRASA – ZAPISY – ATRAKCJE
7 czerwca 2024 r.
Ruszyły zapisy na rajd rowerowy! TRASA – ZAPISY – ATRAKCJE
Gmina Inowrocław - SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
7 czerwca 2024 r.
SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
Gmina Inowrocław - Warsztaty w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego
6 czerwca 2024 r.
Warsztaty w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego
Gmina Inowrocław - Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Inowrocław na lata 2024-2030
6 czerwca 2024 r.
Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Inowrocław na lata 2024-2030
Gmina Inowrocław - Ogłoszenie o wyłożeniu planu zaopatrzenia w ciepło
3 czerwca 2024 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu planu zaopatrzenia w ciepło
Pozostałe aktualności
rok
liczba pozycji: 270
Gmina Inowrocław - Spotkanie Wójta i Prezydenta
14 czerwca 2024 r.
Spotkanie Wójta i Prezydenta
Gmina Inowrocław - III SESJA RADY GMINY INOWROCŁAW 17 czerwca 2024 r. o godz. 13:00
14 czerwca 2024 r.
III SESJA RADY GMINY INOWROCŁAW 17 czerwca 2024 r. o godz. 13:00
Kujawski kocyk dla niemowlaka - Gmina Inowrocław
Gmina Inowrocław - Treningi ostrzegania i alarmowania
13 czerwca 2024 r.
Treningi ostrzegania i alarmowania
Gmina Inowrocław - Dzienny Dom Senior + w Żalinowie zaprasza.
11 czerwca 2024 r.
Dzienny Dom Senior + w Żalinowie zaprasza.
Gmina Inowrocław - Zapraszamy na festyn!
11 czerwca 2024 r.
Zapraszamy na festyn!
Gmina Inowrocław - Światowy Dzień Ochrony Środowiska
10 czerwca 2024 r.
Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Gmina Inowrocław - Uwaga burze!!!
8 czerwca 2024 r.
Uwaga burze!!!
Gmina Inowrocław - Ruszyły zapisy na rajd rowerowy! TRASA – ZAPISY – ATRAKCJE
7 czerwca 2024 r.
Ruszyły zapisy na rajd rowerowy! TRASA – ZAPISY – ATRAKCJE
Gmina Inowrocław - SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
7 czerwca 2024 r.
SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
Gmina Inowrocław - Warsztaty w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego
6 czerwca 2024 r.
Warsztaty w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego
Gmina Inowrocław - Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Inowrocław na lata 2024-2030
6 czerwca 2024 r.
Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Inowrocław na lata 2024-2030
Gmina Inowrocław - Ogłoszenie o wyłożeniu planu zaopatrzenia w ciepło
3 czerwca 2024 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu planu zaopatrzenia w ciepło
 
Na górę