Aktualności
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Zapowiedź II sesji Rady Gminy
21 maja 2024 r.
Gmina Inowrocław - Zapowiedź II sesji Rady Gminy

W poniedziałek, 27 maja br. o godzinie ­­­­­­­­­­­­­­8:00 rozpocznie się II sesja Rady Gminy Inowrocław. Obrady przeprowadzone zostaną w sali narad w budynku Urzędu Gminy przy ul. Królowej Jadwigi 43. Wcześniej, bo już w czwartek i piątek (23 i 24 maja) odbędą się posiedzenia Komisji Rady Gminy.

Podczas 2. sesji gminni radni zapoznają się m.in z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną nt. „stanu zaległości podatkowych i umorzeń za 2023 r. - ilość dłużników, kwota zadłużenia, podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty”, a także z oceną zasobów pomocy społecznej jak i z oceną wdrażania strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Inowrocław na lata 2023-2030. Na sesji przedstawione zostaną również sprawozdania z działalności Centrum Integracji Społecznej w Łojewie za 2023 r. oraz z realizacji Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r.

W czasie obrad radni pochylą się też nad projektami uchwał m.in. w sprawie:
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024,
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Inowrocław na lata 2024-2030,
- ustanowienia ogólnodostępności oraz określenia zasad i trybu korzystania z kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Jaksicach, stanowiącego własność Gminy Inowrocław,

Rada Gminy podejmie także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2024 oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2024-2033.

W punktach zapisano tradycyjnie czas na przedstawienie przez Przewodniczącego RG i Wójta Gminy Inowrocław informacji o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym. Będą też wolne wnioski, oświadczenia oraz komunikaty i informacje.

Szczegółowe informacje dotyczące sesji mogą Państwo znaleźć TUTAJ. Natomiast transmisje z obrad dostępne są TUTAJ.

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Gmina Inowrocław - Ogłoszenie o wyłożeniu planu zaopatrzenia w ciepło
21 maja 2024 r.
10 lat Akademii Szkolnictwa AS
Gmina Inowrocław - Ogłoszenie o wyłożeniu planu zaopatrzenia w ciepło
21 maja 2024 r.
Stasińscy znów z medalami
Link QR - Zapowiedź II sesji Rady Gminy
skanuj link
kopiuj link
Pozostałe aktualności
rok
liczba pozycji: 270
Gmina Inowrocław - Spotkanie Wójta i Prezydenta
14 czerwca 2024 r.
Spotkanie Wójta i Prezydenta
Gmina Inowrocław - III SESJA RADY GMINY INOWROCŁAW 17 czerwca 2024 r. o godz. 13:00
14 czerwca 2024 r.
III SESJA RADY GMINY INOWROCŁAW 17 czerwca 2024 r. o godz. 13:00
Kujawski kocyk dla niemowlaka - Gmina Inowrocław
Gmina Inowrocław - Treningi ostrzegania i alarmowania
13 czerwca 2024 r.
Treningi ostrzegania i alarmowania
Gmina Inowrocław - Dzienny Dom Senior + w Żalinowie zaprasza.
11 czerwca 2024 r.
Dzienny Dom Senior + w Żalinowie zaprasza.
Gmina Inowrocław - Zapraszamy na festyn!
11 czerwca 2024 r.
Zapraszamy na festyn!
Gmina Inowrocław - Światowy Dzień Ochrony Środowiska
10 czerwca 2024 r.
Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Gmina Inowrocław - Uwaga burze!!!
8 czerwca 2024 r.
Uwaga burze!!!
Gmina Inowrocław - Ruszyły zapisy na rajd rowerowy! TRASA – ZAPISY – ATRAKCJE
7 czerwca 2024 r.
Ruszyły zapisy na rajd rowerowy! TRASA – ZAPISY – ATRAKCJE
Gmina Inowrocław - SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
7 czerwca 2024 r.
SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
Gmina Inowrocław - Warsztaty w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego
6 czerwca 2024 r.
Warsztaty w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego
Gmina Inowrocław - Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Inowrocław na lata 2024-2030
6 czerwca 2024 r.
Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Inowrocław na lata 2024-2030
Gmina Inowrocław - Ogłoszenie o wyłożeniu planu zaopatrzenia w ciepło
3 czerwca 2024 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu planu zaopatrzenia w ciepło
Pozostałe aktualności
rok
liczba pozycji: 270
Gmina Inowrocław - Spotkanie Wójta i Prezydenta
14 czerwca 2024 r.
Spotkanie Wójta i Prezydenta
Gmina Inowrocław - III SESJA RADY GMINY INOWROCŁAW 17 czerwca 2024 r. o godz. 13:00
14 czerwca 2024 r.
III SESJA RADY GMINY INOWROCŁAW 17 czerwca 2024 r. o godz. 13:00
Kujawski kocyk dla niemowlaka - Gmina Inowrocław
Gmina Inowrocław - Treningi ostrzegania i alarmowania
13 czerwca 2024 r.
Treningi ostrzegania i alarmowania
Gmina Inowrocław - Dzienny Dom Senior + w Żalinowie zaprasza.
11 czerwca 2024 r.
Dzienny Dom Senior + w Żalinowie zaprasza.
Gmina Inowrocław - Zapraszamy na festyn!
11 czerwca 2024 r.
Zapraszamy na festyn!
Gmina Inowrocław - Światowy Dzień Ochrony Środowiska
10 czerwca 2024 r.
Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Gmina Inowrocław - Uwaga burze!!!
8 czerwca 2024 r.
Uwaga burze!!!
Gmina Inowrocław - Ruszyły zapisy na rajd rowerowy! TRASA – ZAPISY – ATRAKCJE
7 czerwca 2024 r.
Ruszyły zapisy na rajd rowerowy! TRASA – ZAPISY – ATRAKCJE
Gmina Inowrocław - SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
7 czerwca 2024 r.
SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
Gmina Inowrocław - Warsztaty w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego
6 czerwca 2024 r.
Warsztaty w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego
Gmina Inowrocław - Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Inowrocław na lata 2024-2030
6 czerwca 2024 r.
Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Inowrocław na lata 2024-2030
Gmina Inowrocław - Ogłoszenie o wyłożeniu planu zaopatrzenia w ciepło
3 czerwca 2024 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu planu zaopatrzenia w ciepło
 
Na górę