Aktualności
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Odbyła się LXX sesja Rady Gminy Inowrocław
23 lutego 2024 r.
Gmina Inowrocław - Odbyła się LXX sesja Rady Gminy Inowrocław
fot.: UG Inowrocław

23 lutego, w sali obrad, w Urzędzie Gminy Inowrocław odbyła się XXL sesja Rady Gminy Inowrocław.

Podczas ponad dwugodzinnych obrad, członkowie Komisji Rewizyjnych przedstawili sprawozdania z:

- kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną nt. ,,Przebudowy świetlicy wiejskiej w Miechowicach”,
- z realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2023 r.,
- z działalności Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy za rok 2023,
- z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu za rok 2023,
- z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za rok 2023,
- z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2023,
- z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli poczatkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2023,
- za rok 2023 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu,
- za rok 2023 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z  oceną oraz przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2024,
- z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

Następnie przegłosowane zostały projekty uchwał:
- w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: ,,Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” realizowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
-  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko stanowiącej własność Gminy Inowrocław,
- w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Jacewo,
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Witowy i Karczyn Wieś,
- w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Cieślin, gmina Inowrocław,
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Cieślin, gmina Inowrocław,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Inowrocław,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2024 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2024-2033,
- w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Inowrocław na lata 2024-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Sesja zakończona została po przedstawieniu wolnych wniosków.

 

 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Gmina Inowrocław - Sprawdź czym oddychasz
24 lutego 2024 r.
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Inowrocław
Gmina Inowrocław - Sprawdź czym oddychasz
23 lutego 2024 r.
Ogłoszenie o przetargach
Link QR - Odbyła się LXX sesja Rady Gminy Inowrocław
skanuj link
kopiuj link
Pozostałe aktualności
rok
liczba pozycji: 203
Gmina Inowrocław - Szkolenia z Pierwszej Pomocy
19 kwietnia 2024 r.
Szkolenia z Pierwszej Pomocy
Gmina Inowrocław - Trwa naprawa poboczy przy drogach gminnych
19 kwietnia 2024 r.
Trwa naprawa poboczy przy drogach gminnych
Kujawski kocyk dla niemowlaka - Gmina Inowrocław
Gmina Inowrocław - Ostrzeżenie meteorologiczne
18 kwietnia 2024 r.
Ostrzeżenie meteorologiczne
Gmina Inowrocław - Badanie dendrologiczne na Dzień Ziemi
17 kwietnia 2024 r.
Badanie dendrologiczne na Dzień Ziemi
Gmina Inowrocław - Trzaski - nowe pomysły na działania
17 kwietnia 2024 r.
Trzaski - nowe pomysły na działania
Gmina Inowrocław - Kończymy równanie dróg
15 kwietnia 2024 r.
Kończymy równanie dróg
Gmina Inowrocław - Turniej Piłki Nożnej w Kruszy Zamkowej
15 kwietnia 2024 r.
Turniej Piłki Nożnej w Kruszy Zamkowej
Gmina Inowrocław - Rozmowy o rozwoju sołectwa
12 kwietnia 2024 r.
Rozmowy o rozwoju sołectwa
Gmina Inowrocław - Treningi ostrzegania i alarmowania
11 kwietnia 2024 r.
Treningi ostrzegania i alarmowania
Gmina Inowrocław - „Bogactwo przyrodnicze wokół nas”
10 kwietnia 2024 r.
„Bogactwo przyrodnicze wokół nas”
Gmina Inowrocław - Plan rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej
10 kwietnia 2024 r.
Plan rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej
Gmina Inowrocław - Sprawdź czym oddychasz
10 kwietnia 2024 r.
Sprawdź czym oddychasz
Pozostałe aktualności
rok
liczba pozycji: 203
Gmina Inowrocław - Szkolenia z Pierwszej Pomocy
19 kwietnia 2024 r.
Szkolenia z Pierwszej Pomocy
Gmina Inowrocław - Trwa naprawa poboczy przy drogach gminnych
19 kwietnia 2024 r.
Trwa naprawa poboczy przy drogach gminnych
Kujawski kocyk dla niemowlaka - Gmina Inowrocław
Gmina Inowrocław - Ostrzeżenie meteorologiczne
18 kwietnia 2024 r.
Ostrzeżenie meteorologiczne
Gmina Inowrocław - Badanie dendrologiczne na Dzień Ziemi
17 kwietnia 2024 r.
Badanie dendrologiczne na Dzień Ziemi
Gmina Inowrocław - Trzaski - nowe pomysły na działania
17 kwietnia 2024 r.
Trzaski - nowe pomysły na działania
Gmina Inowrocław - Kończymy równanie dróg
15 kwietnia 2024 r.
Kończymy równanie dróg
Gmina Inowrocław - Turniej Piłki Nożnej w Kruszy Zamkowej
15 kwietnia 2024 r.
Turniej Piłki Nożnej w Kruszy Zamkowej
Gmina Inowrocław - Rozmowy o rozwoju sołectwa
12 kwietnia 2024 r.
Rozmowy o rozwoju sołectwa
Gmina Inowrocław - Treningi ostrzegania i alarmowania
11 kwietnia 2024 r.
Treningi ostrzegania i alarmowania
Gmina Inowrocław - „Bogactwo przyrodnicze wokół nas”
10 kwietnia 2024 r.
„Bogactwo przyrodnicze wokół nas”
Gmina Inowrocław - Plan rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej
10 kwietnia 2024 r.
Plan rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej
Gmina Inowrocław - Sprawdź czym oddychasz
10 kwietnia 2024 r.
Sprawdź czym oddychasz
 
Na górę