Aktualności
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Balczewo
Gmina Inowrocław - Balczewo

BALCZEWO

Kod pocztowy: 88-110
Liczba ludności: 377 (stan na 30.06.2023); 279 w 2013 r.
Sołectwo: Marcinkowo
Sołtys: -

do grudnia 2023 Daniela Zacharzewska, wcześniej Stanisław Zacharzewski)
 

Reprezentant w Radzie Gminy: Hanna Adamiak

części wsi: Pod Lasem
obiekty fizjograficzne: Palestyna

We wsi:
- świetlica wiejska, opiekun Zofia Głód
- plac zabaw

Pierwsza wzmianka o miejscowości w 1368 r. Wieś pierwotnie rycerska (szlachecka) w parafii Parchanie. W 1846 r. należała do niejakiego Bussego, miała wówczas 8 domów i 65 mieszkańców. W końcu XIX w. areał wsi wynosił 2307 mórg; funkcjonował tu folwark z cegielną, a 148 mieszkańców zajmowało 8 domów. Na początku XX w. wieś z rąk prywatnych wykupiła niemiecka Komisja Kolonizacyjna i rozparcelowała między osadników, głównie niemieckich. W 1921 r. tamtejsza gmina rządowa obejmowała Balczewo leśniczówkę, Balczewo osadę i Balczewo wieś. Miała wtedy łącznie 27 domów i 204 mieszkańców. Wieś o zachowanym charakterze ulicówki, z obustronną zabudową. Na mapie topograficznej z lat 30. XX w. oznaczono wiatrak - obecnie nieistniejący.

Obiekty o wartości historyczno-kulturowej:
- dawna szkoła (obecnie budynek mieszkalny i świetlica), murowana z lat 30. XX w.
- dom (nr 6) z częścią gospodarczą, murowany z 4. ćwierci XIX w.
- dom (nr 8), murowany, z początku XX w.
- dom (nr 15), murowany z początku XX w.
- dom (nr 17), murowany z początku XX w.
- dom (nr 21), murowany z początku XX w.
- kuźnia murowana z początku XX w.
- cmentarz ewangelicki nieczynny o powierzchni 0,28 ha, najstarszy nagrobek z 1923 r.
- pomnik przyrody: 16 jesionów wyniosłych przy drodze gminnej.

We wschodniej części gminy Inowrocław powierzchnię 50 ha zajmuje fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich. Obszar ten, o powierzchni łącznej 2400 ha, w zdecydowanej większości leży w gminie Dąbrowa Biskupia (1700 ha), a w mniejszej części w gminie Gniewkowo. Fragment leżący w granicach gminny Inowrocław to pas wzdłuż Kanału Parchańskiego, łączący kompleksy leśno-bagienne w powyższych gminach. Na terenie gminy Inowrocław ochroną objęto grunty w okolicach Kanału Parchańskiego. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie jedynego kompleksu leśnego wśród urodzajnych gleb w tej części Kujaw.

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Link QR - Balczewo
skanuj link
kopiuj link
 
Na górę