Mieszkaniec
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Budowa kanalizacji sanitarnej - Kłopot
Gmina Inowrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej - Kłopot


Rządowy Fundusz Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego - link

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gmina Inowrocław - ETAP III

Opis zadania:
Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej z przykanalikami oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci dwóch przepompowni sieciowych oraz 1 przydomowej oczyszczalni ścieków. Długość sieci wybudowanej w ramach inwestycji wyniesie 5,90 km. Dzięki inwestycji, do systemu kanalizacji przyłączone zostaną 163 osoby, co poprawi wartość wskaźnika skanalizowania Gminy Inowrocław, jak również - dzięki likwidacji 51 szt. szamb, osiągnięty zostanie efekt ekologiczny.

Dofinansowanie: 6.650.000,00 zł

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę