URZĄD GMINY


TWOJA GMINA


INWESTYCJE


REWOLUCJA ŚMIECIOWA


OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY


Linki

Elektroniczna skrzynks podawcza Rejestr Informacji o Środowisku http://mikroporady.pl/ http://www.youtube.com/user/gminaino https://pl-pl.facebook.com/gminaino

Kalendarium

Racheli
Sławy

2

październik

PWŚCPSN
1   1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

Gmina - Youtube
1391516933.jpg
Zapraszamy na relację filmowe z życia mieszkańców gminy Inowrocław oraz inne wydarzenia...
Mała Ojczyzna
1311768170.jpg
Gmina Inowrocław jest gminą leżącą w centrum województwa kujawsko-pomorskiego, w obrębie zachodniej części Kujaw
Urząd Gminy
1352471730.jpg
Gmach, który obecnie jest siedzibą Urzędu Gminy Inowrocław wybudowano ok. roku 1830 dla pruskiego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego.
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia, że zgromadzony został materiał dowodowy umożliwiający zakończenie postępowania odwoławczego w sprawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/ZRID/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r„ znak: WI.II.ZRID.7820.3.2012.ZD, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25", uzupełnionej postanowieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2013 r., znak: WI.IV.7820.4.2013, sprostowanej postanowieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2013 r., znak:
WI.IV.7820.4.2013, a strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

 

więcej...
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Działając w celu spełnienia oczekiwań lokalnej społeczności Gminy Inowrocław, z dniem 1 października 2014 roku wprowadzone zostaną zmiany funkcjonowania systemu komunikacji gminnej.

 

 

 

 

więcej...

zobacz wszystkie >>>

Brak artykułów w kategorii


zobacz wszystkie >>>

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko oznaczonych numerami działek: 92/2 o pow. 0,1198ha, 92/3 o pow. 0,0852ha, 92/4 o pow. 0,0852 ha, 92/14 o pow. 0,0801(13, 92/15 o pow. 0,0800 ha, 92/16 o pow. 0,0978ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00057925/8.

więcej...

Ogłoszenie

Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Góra, oznaczonej numerem dziatki 37/2, o pow. 0,9038ha. dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW Góra karta 3, właściciel Mienie Komunalne Gminy Inowrocław.

więcej...

zobacz wszystkie >>>

Aktualności Gmina

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE W GMINIE INOWROCŁAW – 1.10.2014 R.

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE W GMINIE INOWROCŁAW – 1.10.2014 R.

W Szkole Podstawowej w Jaksicach, w dniu 1 października 2014 roku, odbyła się debata społeczna poświęcona  poprawie bezpieczeństwa w gminie Inowrocław. Zgromadzonych powitał  Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu -  inspektor  Wiesław Dzierbicki. Na spotkanie  przybył  m.in.  Starosta Powiatu Inowrocławskiego – Tadeusz Majewski,  władze gminy Inowrocław: wójt  Tadeusz Kacprzak,  zastępca wójta - Marek  Karólewski,  przewodniczący rady - Augustyn Korona, przedstawiciele policji, straży pożarnej,  zakładu karnego oraz  społeczność lokalna. Na debatę zostali zaproszeni także uczniowie  pierwszych  klas szkół gimnazjalnych ze Sławęcinka i Żalinowa.
Starszy aspirant – Izabela Drobniecka  zaprezentowała główne i najważniejsze kierunki działania policji a także przedstawiła analizę stanu bezpieczeństwa w powiecie inowrocławskim  i gminie Inowrocław. Pozytywnym zjawiskiem jest zmniejszenie  przestępczości  oraz zwiększenie wykrywalności sprawców  na przestrzeni ostatnich kilku lat. Poruszono także problem  niszczenia mienia, kradzieży, przemocy domowej, bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych.
Wielokrotnie  podkreślano,  jak istotna  i ważna   jest  profilaktyka. Starostwo Powiatowe  każdego roku przeznacza  znaczne kwoty na programy profilaktyczne m.in.  -  „bezpieczna szkoła”.
Na terenie gminy Inowrocław,   w szkołach i  świetlicach wiejskich -  jak wielokrotnie  podkreślał wójt Tadeusz Kacprzak -  prowadzone są spotkania z przedstawicielami policji,  na których omawiane  są kwestie bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowych;  dyskutuje się także  o wszelkich zagrożeniach czyhających na dzieci, młodzież i osoby starsze  oraz  doradza  -  jak w takich sytuacjach należy się  zachować.  Uczestnicy   obdarowywani są odblaskowymi prezentami -  kamizelkami, brelokami  itp.  I co niezwykle   ważne - jak stwierdził  gospodarz gminy -  „nie wstydzą się ich używać”, co  jest  przecież najlepszym dowodem wzrostu świadomości społecznej.
Komendant Powiatowy  Policji podkreślił ogromną rolę samorządów w podejmowaniu wszelkich inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa w swoich regionach. Podziękował za wzorcową współpracę  oraz wsparcie finansowe Staroście Inowrocławskiemu i Wójtowi Gminy Inowrocław.
Podczas dyskusji poruszono nurtujące społeczność  lokalną problemy, jak chociażby  wandalizm, przemoc, czy  wszelkie inne zagrożenia wynikające z nadużywania alkoholu, narkotyków  itp. Postulowano o zwiększenie patroli policyjnych w miejscach szczególnie zagrożonych. Uczestnicy debaty podkreślali wielokrotnie, że cieszy ich fakt zmniejszenia przestępczości oraz wzrost  wykrywalności sprawców, co świadczy o  wzroście skuteczności  działań służb policyjnych.
Przedstawiciele władz samorządowych, zarówno starosta jak i wójt Gminy dziękowali służbom mundurowym -  policji, straży pożarnej   za rzetelnie  i solidnie wykonywaną pracę. 
Spotkanie stanowiło  także doskonałą  okazję do obdarowania Komendy Powiatowej prezentami m.in. laptopem, drukarką, które wręczył wójt Tadeusz Kacprzak.
Na zakończenie  przeprowadzono badanie ankietowe.

więcej >>>

środa, 01.10.2014 23:25

RUSZA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ W GMINIE INOWROCŁAW

RUSZA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ W GMINIE INOWROCŁAW

Ruszają rozgrywki GMINNA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2014/2015, której organizatorem jest Urząd Gminy Inowrocław.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do Koordynatorem rozgrywek ligowych Piotr Nijak > GSM  609 986 929 w terminie do 10.10.2014 r., lub w sekretariacie Gimnazjum w Sławęcinku. Planuje się rozpoczęcie rozgrywek w dniu 14.10.2014 r.

więcej >>>

środa, 01.10.2014 09:49

SMACZNIE W TURZANACH

SMACZNIE W TURZANACH

30 września, na zaproszenie  pani  Beaty Szafrańskiej - Przewodniczącej  Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław odwiedziliśmy gościnne   Turzany. W świetlicy wiejskiej odbywały się warsztaty  kulinarne  prowadzone przez szefową stowarzyszenia.  Spotkanie było kolejnym etapem projektu realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaksicach, współfinansowanego z funduszy unijnych.  Ponad trzydzieści gospodyń gotowało, piekło, smażyło, przygotowywało przeróżne -  bardzo smaczne dania, m.in. rosół z domowym makaronem, placek ziemniaczany z mięsem, krem z  dyni, leczo, przeróżne sałatki, pasty rybne, chrupiący chleb z cukinią no i oczywiście  doskonałe desery. Ależ było pysznie! Wszystkie dania nie tylko smakowały wybornie ale także prezentowały się pięknie. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, przepisów i rad kulinarnych.
Gospodynie zaprosiły do wspólnego „kucharzenia”  swoich młodszych sąsiadów – uczniów klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Turzanach.
DOSKONAŁA INICJATYWA! Podziękowania dla pomysłodawców i organizatorów!

Miło nam także poinformować, że SKWGI pod przewodnictwem  B. Szafrańskiej  zdobyło I miejsce w „ KONKURSIE NA POTRAWĘ Z GĘSI BIAŁEJ KOŁUDZKIEJ”  w dniu 21.09.2014 r.   Komisja oceniała  zestawy  potraw. Nasze panie przygotowały min. czerninę z gęsi serwowaną z kluskami ziemniaczanymi, zrazy z piersi indyczej, gołąbki faszerowane mięsem indyczym oraz znakomite pierogi, oczywiście z indykiem.  Po raz kolejny nasze gospodynie  okazały się bezkonkurencyjne w „gęsinie”.
Na konkurs panie z SKWGI  zostały zaproszone przez  zastępcę dyrektora Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie  - panią dr Hannę Bielińską.
GRATULUJEMY SUKCESU!!!

więcej >>>

wtorek, 30.09.2014 22:40

Moda na wiedzę

Moda na wiedzę

Dnia 26 i 27 września 2014r.  uczniowie Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku w ramach realizacji projektu "Moda na wiedzę" uczestniczyli w zajęciach z zakresu rozwoju świadomości i ekspresji kulturalnej oraz ścieżki regionalnej i patriotycznej. Młodzież wzięła udział w warsztatach plastycznych, na których to poznała sztukę lepienia w glinie, ozdabiała naczynia ceramiczne elementami charakterystycznymi dla regionu kujawskiego. Gimnazjaliści przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące historii Kujaw - naszej małej ojczyzny. Wykonali makietę Biskupina. Ponadto uczniowie obejrzeli filmy o tematyce patriotycznej, związane z historią II wojny światowej.
Celem spotkania pod nazwą "Noc ekspresji kulturalnej" było m.in. uwrażliwienie młodego człowieka na więź łączącą dziedzictwo kulturowe ze współczesnością. Udział w "nocnych warsztatach plastycznych" wpłynął na wzrost umiejętności manualnych, rozwój wyobraźni i ekspresji twórczej naszych uczniów. Realizacja wyżej opisanych zajęć nie byłaby możliwa gdyby nie życzliwość pani Anny Wojtasik pracownika Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, która podarowała szkole piękne naczynia ceramiczne. Już wkrótce kolejne atrakcyjne spotkania, na które serdecznie zapraszamy uczniów i ich rodziców.

więcej >>>

wtorek, 30.09.2014 22:31

W zdrowym ciele, zdrowy duch

W zdrowym ciele, zdrowy duch

W sobotę 20 września br. przy świetlicy wiejskiej w Miechowicach odbył się piknik pod nazwą „ W zdrowym ciele, zdrowy duch” zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice przy współfinansowaniu ze środków Gminy Inowrocław. Piknik miał na celu promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz upowszechnianie zdrowego i racjonalnego jedzenia. W ramach pikniku przygotowane zostały różnorodne, smaczne potrawy które z apetytem smakowali nie tylko dorośli ale również dzieci. Podczas pikniku odbyła się również prelekcja pani dietetyk z Naturhouse Inowrocław na temat prawidłowych nawyków żywieniowych i  zbilansowanej diety. Ponadto dla rodzin zorganizowano zawody sportowe, podczas których można było  wykazać się sprawnością fizyczną. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz medale. Dla wszystkich uczestników przygotowano nagrody rzeczowe w postaci szczęśliwych losów.
Przeprowadzenie imprezy pozwoliło osiągnąć cel związany między innymi z popularyzacją zdrowego i aktywnego stylu życia,  aktywizacją i integracją środowiska lokalnego.
Agnieszka Molenda

więcej >>>

wtorek, 30.09.2014 22:23

OBIEKT ARCHEOLOGICZNY PN. ASKAUKALIS - KRUSZA ZAMKOWA JUŻ OTWARTY!

OBIEKT ARCHEOLOGICZNY PN. ASKAUKALIS - KRUSZA ZAMKOWA JUŻ OTWARTY!

26 września, w gmachu Teatru Miejskiego w Inowrocławiu, odbywała się konferencja popularno-naukowa pn. „Krusza Zamkowa - Askaukalis - Inowrocław w 40. rocznicę odkrycia". To było niewątpliwie jedno z ważniejszych wydarzeń dla mieszkańców Ziemi Kujawskiej.
Organizatorzy konferencji: prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, wójt Gminy Inowrocław Tadeusz Kacprzak, wójt Gminy Aleksandrów Kujawski – Andrzej Olszewski dyrektor Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - Danuta Minta-Tworzowska i prezes Fundacji Cuiavia Aleksander Kośko postawili sobie za cel podsumowanie dotychczasowego dorobku środowiska naukowego skupionego wokół projektu „Askaukalis”.
Konferencję naukową objął patronatem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki.
Spotkanie zgromadziło grono naukowców z wielu ośrodków i instytucji badawczych z całej Polski. Wygłoszono szereg referatów m.in.: „Profesor Aleksandra Cofta-Broniewska - badaczka najdawniejszej przeszłości Kujaw", „Askaukalis - Krusza Zamkowa - Inowrocław. Emporium na trasie szlaku bursztynowego", „Monety kujawskich Celtów", „Bursztynową drogą z Akwileji przez Carnuntum - Calisię - Askaukalis - nad Bałtyk", które wzbudziły spore zainteresowanie wśród zgromadzonej publiczności – mieszkańców miasta i gminy Inowrocław, zaproszonych gości, uczniów i nauczycieli, miłośników prahistorii.
Przez cały czas trwania konferencji uczestnikom towarzyszyli Legioniści Rzymscy- członkowie grupy rekonstrukcyjnej „Pro Antica”, którzy dali także widowiskowy pokaz walki na placu teatralnym.
W foyer teatru goście mieli okazję zwiedzić wystawę okolicznościową, przywieziona z Poznania.
Kolejnym punktem programu było odsłonięcie tablicy pamięci prof. dr hab. Aleksandry Cofty-Broniewskiej – „badaczki najdawniejszej historii Kujaw” oraz zwiedzenie wystawy „Askaukalis” w gmachu przy ul. Kasztelańskiej.
Jednym z ważniejszych wydarzeń konferencji było otwarcie obiektu archeologicznego – zrekonstruowanej świątyni z przełomu II i I wieku p.n.e. w najstarszej polskiej wsi - Kruszy Zamkowej.
„Jeszcze miesiąc wcześniej, w tym właśnie miejscu, na polu państwa Paterów trwały zaawansowane prace, a dzisiaj, otwieramy - tu w Kruszy Zamkowej, w gminie Inowrocław, pierwszy obiekt archeologiczny p.n. „Askaukalis – Krusza Zamkowa” powiedział wójt Tadeusz Kacprzak.
Do przecięcia wstęgi – symbolicznego aktu otwarcia, zaproszono gospodarza Gminy Inowrocław – wójta Tadeusza Kacprzaka, panią Zofię Pater, żonę Juliana ( znalazł on w latach 70-tych, na swoim polu srebrny denar i od tego momentu rozpoczęły się wszelkie prace badawcze prowadzone przez archeologów z Poznania pod kierownictwem prof. A. Cofty-Broniewskiej) oraz Krzysztofa (syna Juliana), który zyskał miano „archeologa z powołania: i „Strażnika Askaukalis”.
Na placu znajdują się cztery tablice informacyjne dla mieszkańców oraz wszelkich gości i turystów, przybliżające historię „Askaukalis w Kruszy Zamkowej”. Można spocząć na jednej z kilku stylizowanych ławeczek. Przygotowano także miejsce parkingowe dla pojazdów.
Na uroczystość przybyli nie tylko uczestnicy konferencji, ale również mieszkańcy Kruszy Zamkowej, dumni, że to właśnie w ich niewielkiej miejscowości powstało coś wielkiego!.
Z całą pewnością warto tu zajrzeć, by poznać pasjonującą historię praprzodków.
ZAPRASZAMY!

Konferencja współfinansowana z ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013 projekty: „Zachowanie i promocja dziedzictwa historyczno-kulturowego Gminy Inowrocław poprzez budowę obiektu archeologicznego Askaukalis w Kruszy Zamkowej” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz projekt: „Organizacja imprezy - Festiwal Askaukalis – 40 lat wykopalisk archeologicznych na terenie Kruszy Zamkowej” w ramach Małych Projektów.

więcej >>>

poniedziałek, 29.09.2014 19:24

Harcerze z Jaksic wzięli udział w X IMH

Harcerze z Jaksic wzięli udział w X IMH

Harcerze z 37 DH Wiatraki wzięli udział w X Inowrocławskich Manewrach Harcerskich w 75 rocznicę powstania Szarych Szeregów. Wieczorem obejrzeli koncert promujący płytę zespołu harcerskiego _Będzie dobrze_, a w sobotę w grze miejskiej upamiętniającą 75 rocznicę powstania Szarych Szeregów. Harcerze zaliczyli wszystkie
punkty rozmieszczone w różnych miejscach Inowrocławia  i wykonali wszystkie zadania. Manewry był świetnie zorganizowane, sprawdzały harcerska sprawność i wiedzę z historii II wojny światowej.

więcej >>>

niedziela, 28.09.2014 22:13

 Bogumiła i Mieczysław Grzymysławscy w gronie rodzinnym  świętowali uroczystość 50-lecia związku małżeńskiego.

Bogumiła i Mieczysław Grzymysławscy w gronie rodzinnym świętowali uroczystość 50-lecia związku małżeńskiego.

Mieszkańcy Radłówka (gmina Inowrocław) Bogumiła i Mieczysław Grzymysławscy, w zgodnej harmonii, wzajemnym szacunku, wspólnym zrozumieniu i zgodnym życiu, połączeni miłością i zdrowiem przeżyli wspólnie pół wieku. Pan Mieczysław zanim nabył uprawnienia emerytalne pracował przez wiele lat w K.S.S. „Społem” w Inowrocławiu, pani Bogumiła prowadziła gospodarstwo domowe. Jubilaci wychowali 2 córki i 2 synów,  doczekali się 6 wnucząt, ciesząc się ich miłością i szacunkiem.  W dniu rodzinnego święta Złotych Jubilatów odwiedził Wójt Gminy Inowrocław Tadeusz Kacprzak, który odznaczył ich medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadanym przez Prezydenta RP. Państwo Grzymysławscy otrzymali również pamiątkowy dokument. Kwiaty i życzenia przekazała Czcigodnym Małżonkom kierownik USC Mirosława Grabowska.
W uroczystości jubileuszowej oprócz członków rodziny wzięła udział także działaczka samorządu wiejskiego, radna, pełniąca jednocześnie funkcję sołtysa Pani Alina Kośka, wręczając Jubilatom wiązankę kwiatów wraz z serdecznymi życzeniami. Do wszystkich serdeczności dla małżeńskiej pary dołączają się  pracownicy Urzędu Gminy w Inowrocławiu.

więcej >>>

czwartek, 25.09.2014 13:12

PIERWSZY PIKNIK PIERDOŁÓW KUJAWSKICH W KRUSZY DUCHOWNEJ

PIERWSZY PIKNIK PIERDOŁÓW KUJAWSKICH W KRUSZY DUCHOWNEJ

14 września 2014  roku  Panie z zespołu „Kruszowianki” zorganizowały   w Kruszy Duchownej,  po raz pierwszy,  „Piknik Pierdołów Kujawskich”. Inicjatorką  tego spotkania  była  pomysłowa, pełna energii i zawsze radosna   Ewa Nawrocka. W „wesołej” imprezie  uczestniczyli  mieszkańcy Kruszy Duchownej  oraz  zaproszeni goście - znajomi i sąsiedzi. Suto zastawiony stół uginał się  do przysmaków – domowych wypieków, kiełbasy i kaszanki z grilla oraz przetworów z domowych spiżarni. Rozegrano  dwa pasjonujące mecze piłkarskie. W piłce nożnej rywalizowały kobiety z mężczyznami -  dzięki  dżentelmeńskiej postawie  panów mecz zakończył się wynikiem: 4: 3 dla pań oczywiście. W  piłce plażowej „grały” już drużyny mieszane. Ależ było wesoło, humory dopisywały, uśmiech nie schodził z twarzy  dzieci, młodzieży i  dorosłych. Fundatorami pikniku byli wszyscy uczestnicy.
Serdeczne  podziękowania organizatorki – „Kruszowianki” składają  Pani Sołtys – Irenie Wachowicz, Państwu Strach, opiekunowi świetlicy Pani  Elżbiecie Kuffel oraz Pani Annie Banasiak.

Tekst i zdjęcia: Uczestnicy Pierwszego Pikniku Pierdołów Kujawskich

więcej >>>

środa, 24.09.2014 23:17

Strona:

Szkolne Newsy


Wyszukiwane tematy


Polecamy


Kontakt Mapa serwisu
Projekt graiczny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone