URZĄD GMINY


TWOJA GMINA


INWESTYCJE


REWOLUCJA ŚMIECIOWA


OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY


Linki

Elektroniczna skrzynks podawcza Rejestr Informacji o Środowisku http://mikroporady.pl/ http://www.youtube.com/user/gminaino https://pl-pl.facebook.com/gminaino

Kalendarium

Darii
Mateusza

21

wrzesien

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30      

Gmina - Youtube
1391516933.jpg
Zapraszamy na relację filmowe z życia mieszkańców gminy Inowrocław oraz inne wydarzenia...
Mała Ojczyzna
1311768170.jpg
Gmina Inowrocław jest gminą leżącą w centrum województwa kujawsko-pomorskiego, w obrębie zachodniej części Kujaw
Urząd Gminy
1352471730.jpg
Gmach, który obecnie jest siedzibą Urzędu Gminy Inowrocław wybudowano ok. roku 1830 dla pruskiego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego.
XXXVIII sesja Rady Gminy Inowrocław

XXXVIII sesja Rady Gminy Inowrocław

W dniu 15 września 2014 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław  rozpoczęła się XXXVIII sesja Rady Gminy Inowrocław podczas której Radni zostali zapoznani ze sprawozdaniem z realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2014r., a także wnioskami Komisji Rewizyjnej z kontroli rozliczenia delegacji służbowych. Radni przyjęli również informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury.
W dalszej części obrad Radni podjęli 22 uchwały, które dostępne są na stronie www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl.

więcej...
PRZYPOMNIENIE  O ZBIÓRCE !!!

PRZYPOMNIENIE O ZBIÓRCE !!!

GMINA INOWROCŁAW przy współpracy z GMINNYM ZAKŁADEM KOMUNALNYM INOWROCŁAW  z siedzibą w Kruśliwcu przypomina, że w dniach: 22.09.2014 r. – 26.09.2014 r.
na terenie Gminy Inowrocław nastąpi zbiórka odpadów biodegradowalnych
- skoszona trawa, chwasty,
- liście,
- drobne gałęzie, trociny,
- obierki owoców i warzyw,
- resztki jedzenia pochodzenia roślinnego,

więcej...
Zarządzenie 405/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 września 2014

Zarządzenie 405/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 września 2014

w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Krusza Duchowna Krusza Zamkowa

 

 

 

 

więcej...

zobacz wszystkie >>>

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko oznaczonych numerami działek: 92/2 o pow. 0,1198ha, 92/3 o pow. 0,0852ha, 92/4 o pow. 0,0852 ha, 92/14 o pow. 0,0801(13, 92/15 o pow. 0,0800 ha, 92/16 o pow. 0,0978ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00057925/8.

więcej...

Ogłoszenie

Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Góra, oznaczonej numerem dziatki 37/2, o pow. 0,9038ha. dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW Góra karta 3, właściciel Mienie Komunalne Gminy Inowrocław.

więcej...

zobacz wszystkie >>>

Aktualności Gmina

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZE ŚRODOWISKIEM BIZNESU

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZE ŚRODOWISKIEM BIZNESU

18 września 2014 roku w  Orłowie odbyły się konsultacje społeczne ze środowiskiem biznesu na temat strategii rozwoju Gminy Inowrocław na lata 2013 – 2020.  Spotkanie zorganizowano w Villi Orłowo, w pięknie odrestaurowanym dworze, umiejscowionym w rozległym, zabytkowym  parku krajobrazowym z XIX wieku, który warto nadmienić,  jest doskonałym przykładem przedsiębiorczości, gospodarności  i dobrego zarządzania właściciela obiektu.
Wójt Gminy Inowrocław – Tadeusz Kacprzak   zaprezentował  wizję rozwoju Gminy Inowrocław koncentrując się na najważniejszych aspektach, jak chociażby   stworzenie  mieszkańcom i przedsiębiorcom bezpiecznych i godnych warunków  do  życia i pracy oraz  wszechstronnego  rozwoju, w szerokim  tego słowa znaczeniu.  Omówił  cele strategiczne, skupiając się na  kwestiach najistotniejszych,  jak   zrównoważenie budżetu, co stanowi  przecież   o  stabilności funkcjonowania  Gminy.  Zwrócił  szczególną uwagę na  zachowanie  partnerstwa  z sektorami – publicznym, społecznym i gospodarczym  oraz  na kwestię  zwiększenia konkurencyjności Gminy Inowrocław w stosunku do sąsiednich gmin.  Gospodarz spotkania przedstawił   także plany  przedsięwzięć  ZIT-u  na lata 2014 – 2020.  Omówił  najistotniejsze  propozycje projektów do realizacji na terenie miasta  i gminy Inowrocław w zakresie  stworzenia mieszkańcom   Inowrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego atrakcyjnego  miejsca zamieszkania, zapewniającego doskonałe warunki do pracy, nauki i wypoczynku ( m.in.  modernizacja gospodarki wodnej, ściekowej, termomodernizacja budynków  użyteczności  publicznej, wspieranie efektywności energetycznej, konserwacja zabytków, doposażenie placówek oświatowych, budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych, modernizacja stacji uzdatniania wody, ochrona środowiska  naturalnego, realizowanie szeregu tzw. „projektów miękkich” itp.).
Wójt   Kacprzak  przedstawił  również  Program Inwestycyjny  Gminy Inowrocław na lata 2015 – 2020 w  obszarach:  bezpieczeństwo ruchu drogowego, dostęp do infrastruktury technicznej, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo socjalne, cyfrowa gmina, kultura, przedsiębiorczość.
Wójt  wielokrotnie podkreślał  ogromną rolę samorządów gminnych jako inwestorów  w gospodarczy rozwój „Małych Ojczyzn”.  
Uczestnicy spotkania podczas swobodnej dyskusji dzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat  warunków funkcjonowania biznesu na terenie gminy Inowrocław.  Wyrazili   zadowolenie z dobrej współpracy Gminy  z Miastem Inowrocław w zakresie realizacji wspólnych projektów, służących poprawie warunków życia, bezpieczeństwa i rozwoju we wszelkich aspektach.
Gospodarz obiektu – Marek Grzona  przedstawił interesującą  historię dworu w Orłowie, oprowadził gości po pięknym obiekcie i zaprosił na cyklicznie organizowane  spotkania kulturalne.
Zaprezentowano  także najnowszą publikację  Urzędu  Gminy Inowrocław – album  „Dworki i Pałace Gminy Inowrocław” autorstwa Katarzyny Podczaskiej, na kartach której  znajduje się również  historia   Villi  Orłowo.

więcej >>>

piątek, 19.09.2014 12:29

 „Dworki i Pałace Gminy Inowrocław”

„Dworki i Pałace Gminy Inowrocław”

Ocalić od zapomnienia …

 

Z przyjemnością prezentujemy kolejną znakomitą  publikację  Urzędu Gminy Inowrocław, wydaną w formie   albumu zatytułowanego   „Dworki i Pałace Gminy  Inowrocław” autorstwa  Katarzyny Podczaskiej.
Pani doktor zaprezentowała w książce  22 obiekty umiejscowione w różnych zakątkach gminy Inowrocław, przedstawiając  zarówno ich    interesującą, bogatą a czasami nawet i burzliwą historię, jak również   ciekawe  opisała    losy ich właścicieli, którzy zmieniali  się na przestrzeni   lat i wieków.   Warto nadmienić,  że budowle  te znajdują się w  różnym stanie - niektórym przywrócono dawną świetność i blask,  inne zaś  chylą się ku upadkowi.   To był naprawdę   odpowiedni   moment,  aby  ocalić   je od zapomnienia..

Cieszę się, że pamięć o nich została  przypomniana i będzie w przyszłości kultywowana , tak aby następne pokolenia mogły również  szczycić się historią  tej ziemi.

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Publikacja została wydana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Osi 4 LEADER  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

więcej >>>

piątek, 19.09.2014 12:01

KONFERENCJA ASKAUKALIS

KONFERENCJA ASKAUKALIS

 

 

 

 

 

więcej >>>

środa, 17.09.2014 20:07

KRUSZA ZAMKOWA – ASKAUKALIS – INOWROCŁAW W 40. ROCZNICĘ ODKRYCIA

KRUSZA ZAMKOWA – ASKAUKALIS – INOWROCŁAW W 40. ROCZNICĘ ODKRYCIA

Kruszańskie  czarnoziemy, rodzące na co dzień doskonałe plony,   kryją  w sobie  wiele   tajemnic, pełnych pasjonujących  historii, nad których rozwikłaniem pracują archeolodzy z Poznania, już od ponad 40- tu lat. Wiadomo, że u schyłku starożytności   prowadził przez te tereny szlak handlowy, zorganizowany przez Celtów, który potem przejęli i rozwinęli  Rzymianie. Szlak bursztynowy wiódł  znad Adriatyku  poprzez naddunajskie faktorie,  Czechy, Morawy na Śląsk do Opola i dalej do Kalisza, przez Wartę do Konina, a potem do Bałtyku.  Centralny punkt osadniczy odcinka kujawskiego  umiejscowiony był w Kruszy Zamkowej. To tutaj mieściło  się największe emporium handlowe - punkt   wymiany towarów,  postoju i odpoczynku, wymienione na mapie geografa greckiego Ptolemeusza pod nazwą Askaukalis. W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w  Kruszy Zamkowej  prowadzone były  badania przez pracowników naukowych z Uniwersytetu  Mickiewicza w Poznaniu  pod  kierownictwem (+śp)  prof. Aleksandry Cofty-Broniewskiej. Naukowcy dokonali  wówczas wielu ciekawych odkryć,  między  innymi  odkopali trzy szkielety ludzkie sprzed  sześciu tysięcy lat. Kilkadziesiąt   metrów od grobów, płytko pod ziemią, odkryte   zostały pozostałości po niewielkiej świątyni z przełomu II i I wieku p.n.e. To miejsce kultu i składania ofiar otoczone było niewielkim placem, „oddzielającym świętość od codzienności”.  Znaleziono tu  także prawdziwe rarytasy jak chociażby  monety rzymskie, ozdoby oraz kawałki bursztynu, które  dowodzą,  że tereny te leżały u zbiegu najważniejszych szlaków ówczesnego świata.
W czterdziestą  rocznicę tych fascynujących  odkryć  powstaje właśnie w tym miejscu   plac rekreacyjno-edukacyjny p.n. „Askaukalis Krusza Zamkowa”, by  przybliżyć  mieszkańcom oraz  turystom historię tego  niezwykłego miejsca. Zrekonstruowane  zostanie   sanktuarium z I w.p.n.e. oraz postawione będą  tablice informacyjne  zawierające treści merytoryczne, kopie rycin i fotografii  związanych   z Askaukalis, historią  Kujaw Zachodnich oraz prowadzonymi badaniami.
Otwarcie nastąpi w dniu 26 września 2014 roku  podczas konferencji popularno-naukowej pt. „Krusza Zamkowa – Askaukalis – Inowrocław w 40. rocznicę odkrycia”,  której organizatorami są oprócz Urzędu Gminy Inowrocław,  Urząd Miasta Inowrocławia, Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Fundacja „Cuiavia”.  Podczas spotkania wygłoszone zostaną referaty przez pracowników naukowych – archeologów,  związane z tematyką konferencji. W programie uwzględniono także  zwiedzanie wystawy „Askaukalis” w Inowrocławiu  przy ul. Kasztelańskiej, gdzie zostanie  odsłonięta tablica pamięci  prof. dr hab. Aleksandry  Cofty-Broniewskiej. Konferencję objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. 
Projekt współfinansowany  jest  ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013:  Odnowa i rozwój wsi oraz  Małe  Projekty.

więcej >>>

środa, 17.09.2014 20:07

Zaproszenie

Zaproszenie

W najbliższą sobotę, 20 września 2014 roku "otwieramy drzwi" Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich dla Mieszkańców Łojewa, Gminy Inowrocław, a także Gości i Turystów. Istotą działalności Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich jest krzewienie tradycji regionalnych, promowanie kultury Kujaw Zachodnich, umacnianie poczucia tożsamości regionalnej, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, integracja środowisk lokalnych, a także promowanie walorów przyrodniczych i turystycznych regionu. Ważnym aspektem działalności Centrum jest promowanie sylwetki jednego z najwybitniejszych Synów Ziemi Kujawskiej Stanisława Przybyszewskiego, poety, pisarza, eseisty, tłumacza literatury obcej. „Meteora Młodej Polski", „genialnego Polaka".

więcej >>>

środa, 17.09.2014 19:59

SUKCES STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI SŁAWĘCIN I SŁAWĘCINEK

SUKCES STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI SŁAWĘCIN I SŁAWĘCINEK

13 września 2014 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcin i Sławęcinek wzięło udział w Festynie Barwy Lata Dary Jesieni w Przysieku. Jak co roku panie z naszego stowarzyszenia zaproponowały odwiedzającym imprezę wiele smacznych tradycyjnych potraw. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pierogi, kluski ziemniaczane i domowe ciasta. Furorę zrobiła zupa ziemniaczana chłopska, która oczarowała również jury konkursu pt. Ziemniak w tradycji kuchni Kujaw i Pomorza. Zupa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sławęcin i Sławęcinek zdobyła I miejsce spośród około 30 potraw zgłoszonych do konkursu. To już kolejny sukces gospodyń z naszego stowarzyszenia, gdyż już w ubiegłym roku II miejsce zajęły nasze pierogi z farszem ziemniaczanym. Stowarzyszenie z dumą reprezentowało nasze sołectwo i Gminę Inowrocław. Wyjazd był zorganizowany w ramach zadania publicznego pt. Jesteśmy aktywni w naszej wsi i gminie – integracja i promocja sołectwa Sławęcinek i Gminy Inowrocław.

więcej >>>

wtorek, 16.09.2014 14:54

Aktywna Biblioteka

Aktywna Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach to nie tylko zbiór książek, to miejsce, gdzie można spotkać się ze znajomymi, sprzyja kontaktom z ludźmi, jest przestrzenią do wydarzeń społecznych i kulturalnych, stanowi tzw. trzecie miejsce. Z różnych propozycji Biblioteki proponowanych w ostatnim czasie należy wspomnieć o Dożynkach Gminnych w Gnojnie organizowanych wraz z Urzędem Gminy Inowrocław, szeroko opisanych na łamach Tygodnika. Z następnych proponowanych przez Bibliotekę wydarzeń był rajd rowerowy „Szlakiem S. Przybyszewskiego” który odbył się 6 września, organizowany w ramach Programu Biblioteki Narodowej. Uczestnikami rajdu byli uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Inowrocław, pracownicy Urzędu Gminy w Inowrocławiu  wraz z Panem wójtem Tadeuszem Kacprzakiem na czele, nauczyciele ze szkół oraz pracownicy Biblioteki. W piękny, słoneczny poranek, około 60 cyklistów wyruszyło spod Urzędu Gminy, odwiedzając Szymborze i po dotarciu do punktu końcowego – Łojewa zwiedziło Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich. Przy wspólnym ognisku i pieczonych kiełbaskach i ziemniakach promowano także czytelnictwo. W ramach  akcji  Narodowego Czytania  zainicjowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego fragment „Ogniem i mieczem” czytała Pani dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Marta Skrzyńska.  Kolejną inicjatywą z jaką wyszła biblioteka do wszystkich mieszkańców są warsztaty kulinarne.  „Dary jesieni” – pod takim hasłem odbywało się w dniu 4 września  w świetlicy wiejskiej w Słońsku wspólne gotowanie, w ramach projektu z Urzędu Marszałkowskiego, organizowane przez Bibliotekę. Spotkanie prowadziła, przewodnicząca SKW z terenu gminy Inowrocław, pani Beata Szafrańska. Na spotkaniu były przygotowywane potrawy z papryki, ziemniaka, śliwki, jabłek, fasoli, kapusty itp. Wszyscy mogli skosztować pysznego lecza, chłopskiego garnka, ziemniaków pod różną postacią, jabłecznika i wielu past. Było smacznie i zdrowo.  A już dzisiaj następne spotkanie w Gnojnie z dziczyzną w tle. Spotkanie poprowadzi pani Alina Książek. Jeszcze niedawno wydawało się, że w bibliotece  w małej  miejscowości wieje nudą. Dziś dzięki programom wsparcia i kreatywności,  które pomagają iść z duchem czasu Gminna Biblioteka Publiczna  staje się potrzebna i atrakcyjna.

więcej >>>

wtorek, 16.09.2014 14:12

FESTYN RODZINNY W LATKOWIE

FESTYN RODZINNY W LATKOWIE

W sobotę 6 września 2014 r., na boisku w Latkowie rozegrano mecz w siatkówkę  pomiędzy drużynami z Latkowa i Balina, natomiast na  placu zabaw, przy świetlicy o godz. 14.00 rozpoczął się Festyn Rodzinny, powiązany z profilaktyką uzależnień. Przy stanowisku Flandrii, można było uzyskać informację na temat lekomanii, oraz zmierzyć ciśnienie i tkankę tłuszczową. Przy stanowisku Stefczyka, Pań z Policji, odbywały się liczne konkursy z nagrodami. Na początku przyszła i powitała wszystkich maskotka o imieniu Barnej, która również towarzyszyła nam pod koniec naszego spotkania. Zaszczycili nas swoją obecnością Zastępca Wójta Gminy Inowrocław Pan Marek Karólewski oraz Pani Adriana Leszczyńska - Instruktor ds. sołectw i świetlic.
Zabawa na całego trwała do godziny 19.00. Wszystkie atrakcje, zarówno dla starszych jak i młodszych uczestników tej imprezy były bezpłatne. Była wata cukrowa, dmuchana zjeżdżalnia, dmuchany gladiator oraz zamek-basen z kulkami, a o godz. 15.00 rozdano słodki poczęstunek dla wszystkich, natomiast przez cały czas można było podchodzić do stoiska z napojami. O godz. 17.00 rozpoczęło się wspólne grillowanie.
Jako współorganizator tego spotkania, pragnę w tym miejscu wymienić Wszystkich, na których ja, jako opiekun świetlicy zawsze mogłem i nadal mogę liczyć.
Dziękuję Wójtowi Gminy Inowrocław  Panu Tadeuszowi Kacprzakowi, na ręce Zastępcy Wójta Pana Marka Karólewskiego, składam podziękowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pani Urszuli Rzeźnik Przewodniczącej tejże Komisji, Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu, Ochotniczej Straży Pożarnej z Jaksic , Sołtysowi Sołectwa Latkowo Pani Joannie Stopińskiej, Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Skok Stefczyka z ul. Świętokrzyskiej w Inowrocławiu. Dziękuję niezawodnym sponsorom, których firmy mieszczą się w Latkowie lub w Inowrocławiu, Firmie Anpol – Państwu Annie i Piotrowi Mazurkiewicz, Firmie Budkar – Annie Klockowskiej i Romanowi Lisieckiemu, Firmie Szop –Andrzejowi Bończyk, Piotrowi Bończyk i Waldemarowi Wolniewicz. Zajazdowi „Pod Lwem”  - Państwu Skarbińskim,  Agencji „Optima – Panu Adamowi Stefańskiemu oraz Panu Eugieniuszowi Basińskiemu za przygotowanie dmuchanych atrakcji i waty cukrowej dla wszystkich uczestników tej imprezy, Księdzu Prałatowi Leszkowi Kaczmarek dziękuję za bezpłatne wypożyczenie nagłośnienia, a ks. Jarosławowi  Wesołowskiemu, za dostarczenie tego sprzętu.
Dziękuję również tym wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniach do festynu, jak także obsługiwali stanowiska z napojami  bądź ze słodyczami podczas trwania imprezy: Pani Bożenie Białas, Pani Wiesławie Żurek, Pani Annie Golińskiej, Pani  Małgorzacie Trepkowskiej  i jej córce Sandrze oraz Panu Michałowi Janiak.
Z niezapomnianymi wrażeniami wszyscy powróciliśmy do swoich domów licząc, że to niesamowite spotkanie zostanie wpisane w kalendarz corocznych imprez organizowanych przez sołtysa i opiekuna świetlicy w Latkowie.

więcej >>>

piątek, 12.09.2014 14:23

DOŻYNKI SOŁECKIE

DOŻYNKI SOŁECKIE

W sobotę 6 września 2014 r. odbyły się przy świetlicy wiejskiej w Sławęcinku dożynki naszego sołectwa.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta  dziękczynna w intencji  zebranych  plonów ziemi  i trudu pracy rolników,  następnie sołtys Grzegorz Laskowski przedstawił starostów dożynkowych. W tym roku byli nimi rolnicy ze Sławęcinka państwo Henryka i Mieczysław Dziubowie.
Po mszy pan sołtys przywitał przybyłych gości:
-Pana Krzysztofa Brejzę -Posła na Sejm RP
-Panią Elżbietę Piniewską - Radną Sejmiku Wojewódzkiego
-Pana Marka Karólewskiego- Z-cę Wójta Gminy Inowrocław
-Panią Aldonę Sulinowską - Skarbnika Gminy Inowrocław
-Panią Beatę Skroś-Wierzbicką - przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu
-i wszystkich zebranych.
Kolejnym punktem imprezy były serdeczne podziękowania dla sponsorów, darczyńców,  pań z SKWGI kołu Sławęcinek za ciasta  oraz wszystkim, którzy przyczynili się do wspólnej organizacji a szczególnie mieszkanek sołectwa za  wystrój i poczęstunek. Sołtys w kilku słowach docenił pracę rolnika, i staropolskim „Bóg Zapłać” za pracę i trud podziękował. Dla wszystkich przygotowano poczęstunek: wspaniałe ciasta, żurek z wkładką, swojskie wyroby kiełbasa szynka, kaszanka, salceson, chleb ze smalcem i ogórkiem oraz kawa herbata. Gwoździem programu był turniej wsi, rywalizacja była wspaniałą zabawą, a każdy, kto tylko chciał mógł wziąć w niej udział i dobrze się bawić. Turniej wsi wygrał Sławęcin wynikiem 3:2, ale pokonany  Sławęcinek zapowiedział rewanż. Dla dzieci też była moc atrakcji: dmuchany plac zabaw, wata cukrowa. Dożynki zakończyły się zabawą taneczną, która trwała do północy.

Do następnych dożynek.

więcej >>>

piątek, 12.09.2014 13:25

Rozpoczęcie roku szkolnego w Sławęcinku

Rozpoczęcie roku szkolnego w Sławęcinku

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego2014/2015 w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku rozpoczęła się bardzo miłym akcentem. Wójt Gminy Inowrocław pan Tadeusz Kacprzak wręczył absolwentce gimnazjum Justynie Wiktorowskiej nagrodę dla najlepszego gimnazjalisty gminy Inowrocław w roku szkolnym 2013/2014. Justyna otrzymała laptopa wraz z torbą, kalkulator, bruliony szkolne, zestawy długopisów i gadżety gminy Inowrocław. Justyna Wiktorowska to uczennica, której w ubiegłym roku  został przyznany tytuł Prymusa – Absolwenta Szkoły. W roku szkolnym 2013/14 została laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii, a także finalistką wojewódzkiego konkursu „ Humanista roku 2014”. Uczestniczyła aktywnie w wielu  konkursach, akcjach charytatywnych, a także występowała  i osiągała sukcesy w teatrzyku profilaktycznym Pinezka.Dzięki swojej systematycznej pracy osiągnęła kolejny ogromny sukces, w roku szkolnym 2014/15 została przyjęta do renomowanego Liceum Akademickiego  w Toruniu do klasy o profilu ekonomiczno – prawnym. Justyna jest również stypendystką Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana  Czerneckiego. Fundacja ta wspomaga zdolną  młodzież, która ma mniej możliwości rozwoju swoich pasji, ponieważ mieszka na wsi i tym samym ma trudniejszy dostęp do nowoczesnych instytucji naukowych. Dzięki tej fundacji jest możliwe rozwijanie swoich zainteresowań w najlepszych polskich liceach.Justyna jest pierwszą (mamy nadzieje, że nie ostatnią) absolwentką gminnego  gimnazjum, która dzięki swojej ogromnej pracowitości, systematyczności i zdolności osiągnęła taki sukces.

więcej >>>

piątek, 05.09.2014 21:45

Strona:

Szkolne Newsy


Wyszukiwane tematy


Polecamy


Kontakt Mapa serwisu
Projekt graiczny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone